Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Dela soptunnor med grannen

Om du är ett litet hushåll och har väldigt lite avfall kan du dela soptunnor med en granne.

Fastighetsägare som vill dela soptunnor ska gemensamt fylla i blanketten nedan, skriva under och skicka in till Vakin. Ni behöver komma överens om vilken av era adresser som tunnorna ska stå på.

 • Högst två närboende fastighetsinnehavare kan dela på tunnor.
 • Endast 140 liters tunna för matavfall och 190 liters tunna för hushållsavfall får delas.
 • Båda fastighetsägarna står kvar som kund hos Vakin och betalar
  villaavgiften var för sig. Behållaravgiften delas. Viktavgiften
  på den gröna tunnnan debiteras den som står som ansvarig för tunnan.
 • För delning av grön tunna krävs att båda fastighetsinnehavarna har valt
  samma matavfallabonnemang. Antingen sortering av matavfall
  (brunt kärl och/eller hemkompost) eller blandat avfall.
 • För delning av brun tunna krävs att båda fastighetsägarna har valt
  återvinning av matavfall i brun tunna.
 • Ägandeändring ska meddelas till Vakin.
 • Ansvarig person för tunnan ansvarar för tunnans skötsel, hållande av
  framkomlig väg, städning, m m.
 • Vakin kan avsluta delningen av tunna vid bristande betalning, skötsel, eller annan ändring som Vakin beslutar.