Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Ingen bergtäkt inne på vattenskyddsområdet

I dagarna kom beskedet från mark- och miljödomstolen, att ett företag inte kommer att få bedriva bergtäkt inne på vattenskyddsområdet. Bolaget har sedan tidigare bedrivit täktverksamhet i anslutning till Vindelälvsåsens vattenskyddsområde.

Förslaget skulle innebära intrång i Vindelälvsåsens vattenskyddsområde. Något som vi på Vakin ansåg vara olämplig och inte förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip och regel om god hushållning. Det allmänna intresset med en tryggad framtida dricksvattenförsörjning för Umeå kommun är viktigare än etableringen av täktverksamheten menade både vi från Vakins sida samt ett antal yttligare aktörer.

Mark- och miljödomstolen gick inte på företagets linje utan valde att lyssna på bland annat Vakin med att inte ge tillstånd för den utökade täktverksamheten.

Bolaget som vill ha täktverksamhet kan överklaga till mark- och miljööverdomstolen. För att detta ska tas upp i mark- och miljööverdomstolen kommer det krävas prövningstillstånd.