Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Samråd Lidbackens ÅVC

Välkommen att lämna synpunkter till den planerade ändringen av verksamheten på Lidbackens återvinningscentral. Vakin ansöker om tillstånd till verksamheten på grund av att mängderna farligt avfall som lagras på området ökar, att verksamheten kommer att byggas ut och bedrivas på ett större område samt för att få möjlighet att minska avfallsmängderna genom att förbereda avfall för återanvändning. Du kan läsa mer om vad tillståndsansökan innebär och omfattar i dokumenten här på sidan.

Den verksamhet som planeras är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken. Prövningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut.

Kontakta oss

Om du vill ha ytterligare information, ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna upplysningar om sådant som Vakin bör känna till i vår planering så kan du kontakta oss på flera sätt:

E-post: kundservice@vakin.se
Brev: Vakin, Box 4038, 904 02 Umeå
Telefon: 090-16 19 00

När du lämnar dina synpunkter, ange diarienummer 202224657.

Alla synpunkter ska lämnas senast den 9/12-2022.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bilaga 1 Fastighetskarta 1_5000.pdf Pdf, 723.5 kB. 723.5 kB 2022-11-22 20.24
bilaga 2 situationsplan.pdf Pdf, 472.5 kB. 472.5 kB 2022-11-22 20.24
bilaga 3 Översiktskarta 1_10000.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-11-22 20.24
Underlag till Avgränsningssamråd Lidbacken ÅVC.pdf Pdf, 375.5 kB. 375.5 kB 2022-11-22 20.24