Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster och kontaktformulär, som är tillgängliga dygnet runt.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Verksamheter

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som har ett företag eller annan verksamhet och vill börja sortera matavfall.

Vad är skillnaden på hushållsavfall och verksamhetsavfall?

Vakin ansvarar för att samla in hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Vindelns och Umeås kommuner. Hushållsavfall uppstår där människor bor, lever och arbetar – till exempel i en personalmatsal. Verksamhetsavfall är avfall som uppstår i samband med produktion av varor och tjänster från alla typer av verksamheter, till exempel industrier, jordbruk, offentlig verksamhet, organisationer, butiker, restauranger och kontor. Det ska verksamheten själv ansvara för att samla in.

Vad gäller för verksamheternas matavfall?

Matavfall är matrester från tallriken i restaurangen eller personalens lunchrum. I Umeå kommun väljer verksamhetsutövaren om utsortering av matavfall ska ske för verksamheten. För verksamheter i Vindelns kommun är det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Insamlat matavfall rötas och blir till biogas. Matsvinn från en butik eller spill från livsmedelsproduktion räknas som verksamhetsavfall.

Om verksamheten samlar in matavfall får endast godkända papperspåsar avsedda för matavfallsinsamling användas. Plast-, bioplast- eller majsstärkelsepåsar får inte användas.

Från den 1:a mars 2020 kan matavfallspåsar på 22 L respektive 45 L köpas från Vakin, se gällande avfallstaxa för prisuppgifter.

Som verksamhet kan du även beställa dessa storlekar själv direkt från leverantören eller en annan papperspåse som passar dig bättre. Men då är det viktigt att du köper godkända papperspåsar för matavfall. Exempel på leverantörer finns nedan:

San Sac www.sansac.se Länk till annan webbplats.
Artikelnummer 22 liter KS022
Artikelnummer 45 liter KS045


Procurator www.procurator.net Länk till annan webbplats.
Artikelnummer 22 liter 10019532
Artikelnummer 45 liter 10016119


Svenco http://svenco.se/produkter Länk till annan webbplats.
Artikelnummer 22 liter 1021
Artikelnummer 45 liter 3045MAT

Använd påshållare så att påsen ventileras, då håller den bättre.

Matavfallspåsar som fruktpåsar

Flera butiker använder fruktpåsar med uppmaning att återanvända dem som matavfallspåsar. Eftersom kommuner inte har rätt att stödja butiker ekonomiskt måste det vara butiken som beställer och betalar för påsarna. Därför kan butiker gärna sätta sin egen logga på dem, men ena sidan bör ha allmän information om matavfall. Verksamheter som är intresserade av detta kan använda Avfall Sveriges upphandlingsmall, där det framgår vilka krav som papperspåsarna ska uppfylla.

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/upphandlingsmallar/pasar/ Länk till annan webbplats.

Exempel på företag som tillhandahåller fruktpåsar:
San Sac 9 liter 62-PO2
Svenco 9 liter 1008STD
Procurator 9 liter 100261811

Vill du vara utlämningsställe för matavfallspåsar?

Vill du som livsmedelsbutik vara ett utlämningsställe för matavfallpåsar till hushållen? Kontakta oss på kundservice@vakin.se

Hantering av grovavfall

I Vindelns kommun får verksamheter lämna grovavfall på Lidbackens återvinningscentral mot avgift. Verksamheter i Umeå kommun får inte lämna grovavfall eller farligt avfall till Vakins återvinningscentraler utan hänvisas till följande anläggningar:

Allmiljö AB, Kontaktvägen 16
Ragn-Sells AB, Maskingatan 6
SUEZ Recycling AB, Kontaktvägen 18