Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Förpackningsinsamling för flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Från och med 2027 ska alla hushåll kunna sortera förpackningar nära bostaden. Innan dess måste alla flerbostadshus och bostadsrätts­föreningar ordna utrymme för och införa sortering av förpackningar i eller vid fastigheten.

Här har vi skyltat upp ett soprum med nya skyltar och dekaler.

Nya regler om förpackningsinsamling

För att göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall har regeringen beslutat om nya regler. Detta innebär stora förändringar för dig som är fastighetsägare. Utöver mat- och restavfall ska förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas sorteras ut fastighetsnära.

Läs mer om de nya reglerna här

För dig som redan har fastighetsnära insamling

Vakin tog över ansvaret över förpackningsinsamlingen 1 januari 2024. Det innebär att du som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar behöver kontrollera att ni använder en godkänd entreprenör för insamlingen. Ni behöver dessutom registrera er fastighet via Mina sidor.

Fastighetsägare av flerbostadshus ansvarar för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av Vakin från och med 1 januari 2024. Om den inte är det behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör

 • Vakin har tre godkända entreprenörer som får samla in förpackningar från flerbostadshus i våra tre kommuner: Stena Recycling, Ragnsells och Prezero.
 • Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss kan du såklart fortsätta använda den. Om din nuvarande entreprenör inte är auktoriserad så kan du uppmuntra den att höra av sig till Vakin för auktorisering.
 • Du fortsätter ha kontakt direkt med din entreprenör och de fakturerar enligt sin prislista.
 • För ändringar av ditt abonnemang eller frågor kring tjänsten kontaktar du entreprenören direkt.

Du som har fastighetsnära insamling med en godkänd entreprenör behöver registrera detta och har därefter rätt till ett bidrag.

 • Bidraget kommer att betalas ut kvartalsvis i efterskott
 • Bidraget grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket och skiljer sig från kommun till kommun.
 • För att du som fastighetsägare av flerbostadshus ska få bidrag för förpackningsinsamlingen behöver du bara registrera din fastighets insamlingssystem (behållare och förpackningstyper). Det gör du via Mina Sidor.

För dig som saknar fastighetsnära insamling

Flerbostadshus som idag saknar insamling av förpackningar behöver möjliggöra en fungerande insamling inom fastigheten och se till att avfallet hämtas innan 2027.

Använd gärna vår guide med alla steg från planering till registrering av en färdig avfallslösning:

Har du frågor?

Om du som fastighetsägare har frågor kring vad som gäller kring förpackningsinsamlingen, kontakta Kundservice via vårt kontaktformulär.

Informationsträffar

Den 18 juni hade vi Vakins tredje digitala informationsträff om fastighetsnära insamling av förpackningar. Denna gång vände vi oss speciellt till dig som saknar fastighetsnära insamling av förpackningar.

Ladda hem presentationen Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Här finns frågor och svar samlade från informationsträffen 18 juni.

Vad finns för alternativ till soprum?
Svar: Det är upp till dig som fastighetsägare att avgöra hur insamlingen ska ske, så länge den uppfyller kraven för avfallshämtning. Det finns många olika typer av avfallslösningar som kan passa, beroende på din fastighet. Här är några exempel:

 • Soprum inne i byggnaden
 • Fristående soprum
 • Utbyggnad intill fastigheten
 • Skärmtak
 • Bottentömmande behållare
 • Kärlskåp (soptunna i låsta skåp)
 • Helt fristående tunnor utomhus

Vill du veta mer om avfallslösningar och vilka krav som finns kan du läsa mer i Vakins anvisningar. Länk till annan webbplats.

Måste man ha bygglov för olika typer av avfallslösningar?
Svar: Vissa åtgärder kan kräva bygglov eller bygganmälan. Vänd dig till kommunen som du har fastigheten i och se efter vad som krävs.

Vi har en tvåfamiljsvilla, räcker villasystemet för oss?
Svar: Det kan fungera med villasystemet beroende på vilket behov ni har av hämtning av avfall och antal tunnor.

Vi har en samfällighet på 4 hushåll, räcker villasystemet för oss?
Svar: Det kan fungera med villasystemet beroende på vilket behov ni har av hämtning av avfall och antal tunnor.

Måste även enskilda hushåll i framtiden ha avtal för hämtning?
Svar: Villor och radhus omfattas av villasystemet.

Vi är en samfällighet med 79 radhus. Hur är det tänkt att fungera för oss?
Svar: Ni anlitar en av Vakin godkänd entreprenör som ställer ut soptunnorna hos er.

Vi är en liten samfällighet på bara fyra fastigheter, vem tar vi kontakt med för att diskutera vilken lösning som blir bäst för oss?
Svar: Du kan vända dig till Vakin för rådgivning. Hör av dig till vår kundservice så hjälper vi dig. Det finns även informationsmaterial på Vakins hemsida, Vakins anvisningar för avfallshantering och återvinning samt Avfall Sveriges handbok om avfallsutrymmen.

Är bidraget räknat per hushåll det vill säga per hyresgäst som jag har i mitt hyreshus?
Svar: Ja, per hushåll och år.

Gällande bidraget, om det är 10 hushåll i en samfällighet, får man bidraget 10 x beloppet per år?
Svar: Ja

Finns bidraget fram till 2027 eller kommer det finnas även efter det?
Svar: Nej, därefter är det inräknat i priset för hämtningen.

Vad för bidrag är det tal om egentligen? Entreprenörerna tillhandahåller tunnorna, sophusen och tömningarna måste vi stå för.
Svar: Bidraget omfattar transporten och hämtningen.

Vad krävs för inloggning på Mina sidor? Jag representerar ett fastighetsbolag med flera olika fastigheter. Blir det en inloggning för varje fastighet?
Svar: Nej, du loggar in på Mina Sidor med ditt kundnummer och ser då flera fastigheter.

Kommer ni ha möjlighet att tömma underjordsbehållare i Nordmaling?
Svar: Ja

Kan vi gå ihop med vår grannfastighet vad gäller egentligen kring fastighetsnära insamling, hur långa avstånd får det vara från hus till insamling?
Svar: Vi anser att fastighetsnära insamling innebär att alla fraktioner ligger i anslutning till varandra på fastigheten. Det finns ingen vägledning i dagsläget angående begreppet fastighetsnära, men enligt Boverkets rekommendation bör tillgängligheten till avfallsplatsen vara inom 50 meter från entrén.

Hur stor yta behövs för de nya tunnorna om man har ett litet hyreshus med fem lägenheter?
Svar: Vi kommer att lägga ut en beräkningsmodell i Excel från Avfall Sverige på denna webbsida, som kan hjälpa dig att beräkna hur stort utrymme som behövs.

Kommer återvinningsstationerna avvecklas efter 2027 när alla fastigheter har fått fastighetsnäraåtervinning?
Svar: Nej, det kommer fortfarande finnas möjlighet att slängas skrymmande pappers- och plastförpackningar på återvinningsstationerna.

Hur mycket återvinning förväntas en lägenhet generera?
Svar: I Vakins anvisningar för avfallshantering och återvinning kan du se schablonsiffror på hur mycket avfall och återvinning en lägenhet genererar.

Tillhandahåller Vakin tunnor för de olika fraktionerna som ska återvinnas?
Svar: Nej, men den entreprenör som du anlitar tillhandahåller tunnorna.

Beskriv hur hämtningen går till mer i detalj. Alltså hämtningsintervallet utifrån antalet fraktioner, restavfall och matavfall, samt en beskrivning för respektive lösning för villa, parhus, radhuslänga/-or och flerbostadshus.
Svar: Villor och radhus: matavfall hämtas varannan vecka, restavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar hämtas var 6:e vecka tillsammans med matavfallet. Flerbostadshus: hämtning från flerbostadshus beror på hur stort utrymme du har och antalet tunnor som behöver tömmas.

Jag har en liten hyresfastighet med 4 lägenheter, måste jag fortsätta att dra ut tunnorna till vägen eller kommer transportören hämta dessa inne på gården?
Svar: Om tunnorna dras ut till vägen idag kommer de fortsätta att hämtas på denna plats.

Om man som större fastighetsägare har många små fastigheter, kan man ha gemensam förpackningsinsamling för till exempel två fastigheter?
Svar: Ja, det kan fungera. Se efter med din kommuns miljökontor vad som gäller.

Finns det möjlighet att få bidrag för att bygga ett soprum för en bostadsrättsförening och i så fall var söker man det?
Svar: Nej, vi känner inte till något bidrag för det.

För beräkning av storlek på tunnorna, hur beräknar man volymen då man nu bara har kilouppgifter, det vill säga hur stora tunnor behöver man om man nu har till exempel 250 kilo restavfall per månad?
Svar: I Vakins anvisningar för avfallshantering och återvinning kan du se schablonsiffror på hur mycket avfall och återvinning en lägenhet genererar. Vi kommer också att lägga ut en beräkningsmodell i Excel från Avfall Sverige på denna webbsida. Där kan du få hjälp med att beräkna hur många tunnor du behöver.

Förstod jag rätt att kostnaden för hämtningen av förpackningar kommer inte belasta samfälligheterna, utan kostnaden tas fortsättningsvist från producenterna? Det vill säga samfälligheterna kommer inte betala kg pris för förpackningar i likhet med hushållsavfall/restavfall?
Svar: Producenterna ska bekosta insamlingen. Det kostnadsfria alternativet kommer troligtvis att utformas som ett ”basutbud” där hämtningsintervallet avgör om det kan bli kostnadsfritt.

Från och med när i tid kan vi starta med detta? Det vill säga erhålla soptunnor och teckna avtal så det hämtas?
Svar: När som helst! Kontakta en av Vakin godkänd entreprenör.

Kan samma tunnor användas för tidningspapper, kartong, wellpapp med mera?
Svar: Nej, det ska vara separata tunnor för olika fraktioner.

Kommer man inte att kunna dela tunnan för glasinsamling i två delar?
Svar: Nej, det kan bli svårt med tömningen då.

Förväntas mängden hushållssopor att minska eller är det redan hög återvinningsgrad idag?
Svar: Mängden restavfall borde minska om mer förpackningar sorteras ut och hamnar rätt.

Spelar det någon roll vilken entreprenör man anlitar? Har de olika pris - vad beror priset på i så fall?
Svar: Anlita vem som helst av Vakins godkända entreprenörer, ett tips är att ta in offert från alla tre och jämföra.

Funderar på hur miljövänlig alla hämtningar kommer att vara då tömningen kommer att ske i olika intervall på olika fastigheter och av flera entreprenörer. Har man sett över eller tagit hänsyn till detta?
Svar: Just nu är det olika entreprenörer som kan hämta på samma ställen men framöver kommer det att bli mer uppstyrt.

Att vi får en leverantör "per gata" eller område, hur kommer det i praktiken skötas? Om vi nu väljer fritt från någon av de tre?
Svar: Just nu blir det så med tre godkända entreprenörer, att flera olika kan hämta från samma gata. Framöver blir det en klassisk upphandling där en entreprenör kommer att hämta från samma område.

Vi ställer soptunnorna vid gatan men det ryms absolut inte fem ytterligare tunnor. Kan de hämtas på gården då?
Svar: Bilen hämtar som mest två fraktioner samtidigt så alla fem tunnor kommer inte att behöva stå framme samtidigt.

Jag har soprum som en entreprenör tömmer. Den firman har börjat ta betalt för hyra av kärl, är det okej?
Svar: Ja det är det.

Blir det en extra avgift för hämtning av tidningspapper?
Svar: Ja, tidningar är ingen förpackning och omfattas inte av fastighetsnära insamling.

Det pratas om 7 tunnor men då var inte tidningar medräknade. Om man ska ha insamling av tidningar blir det då inte 8 tunnor?
Svar: 7 tunnor stämmer, tidningar är ingen förpackning.

Kommer återvinningscentralerna ha möjlighet att ta emot tidningar, batterier, glödlampor etcetera?
Svar: Ja, du kan lämna det mesta på våra återvinningscentraler. Enklast är att lämna tidningar på återvinningsstationerna.

Kommer nya återvinningsstationer ha möjlighet att ta emot tidningar, batterier, glödlampor etcetera?
Svar: tidningar kan du precis som idag lämna på en återvinningsstation och på vissa även batterier. Exakt hur framtidens återvinningsstationer kommer att se ut vet vi inte än.

Vakin har tidigare haft två informationsträffar med fastighetsägare, 20 juni
och 7 november 2023.

Här finns frågor och svar samlade från dessa träffar.

Vem har bestämt att vi ska samla in fastighetsnära?
Svar: Det är ett regeringsbeslut. Läs mer här: https://www.regeringen.se/artiklar/2022/07/nya-forbattrade-regler-om-forpackningsinsamlingen/ Länk till annan webbplats.

Vem betalar och hur går det till?
Svar: Precis som idag är det producenterna som ska betala för insamlingen av förpackningar. Under övergångsperioden 2024 till 2027 kommer producenterna att betala ut ett bidrag till kommunen för insamlingsuppdraget. Bidraget grundar sig på en ersättningsmodell som är beslutad av Naturvårdsverket och ersättningen skiljer sig från kommun till kommun. Bidraget kommer i sin tur att betalas ut av Vakin kvartalsvis i efterskott till fastighetsägare med FNI, som ett avdrag på fakturan. För att få bidraget behöver du som fastighetsägare registrera din fastighets insamlingssystem (behållare och förpackningstyper) på: Mina Sidor på vakin.se

Är det frivilligt att ha FNI?
Svar: Ja, det är frivilligt att ha FNI fram till och med 31/12-2026. Vakin ser dock positivt på att hyresgästerna i flerbostadshus ges möjlighet att sortera ut sina förpackningar fastighetsnära och därmed bidra till att minska restavfallsmängderna.

Om man har avtal med någon som inte är auktoriserad som sträcker sig över årsskiftet, måste man då ha ytterligare avtal?
Svar: Ja, eftersom det är Vakins uppdrag att samla in förpackningar från 1 januari 2024 så måste du ha ett avtal med en av Vakins godkända entreprenörer. Uppmana gärna entreprenören som inte är auktoriserad att göra detta, om inte så kan de inte längre utföra uppdraget hos er.

Hur mycket är bidraget i de olika kommunerna?
Svar: För Umeå är bidraget 246 kr, Nordmaling 448 kr och i Vindeln 391 kr per hushåll och år om du sorterar ut alla fraktionerna.

Hur har man kommit fram till bidragets storlek?
Svar: Bidraget grundar sig på en ersättningsmodell som är beslutad av Naturvårdsverket och ersättningen skiljer sig från kommun till kommun.

Ska samtliga fastighetsägare ha sortering på fastigheten från och med 2027 oavsett hur många lägenheter man har?
Svar: Ja, alla ska erbjuda FNI, men det är inte klart i dagsläget om fastigheter med få lägenheter (kring 4 lägenheter eller färre) kan använda sig av samma system som villaägare kommer att få.

Får man soptunnorna till FNI från entreprenören?
Svar: Ja

Hur många soptunnor behöver man till exempel om man har 30 lägenheter?
Svar: Det finns informationsmaterial på Vakins hemsida, NOA 18 och Avfall Sveriges handbok om avfallsutrymmen. Du kan prata med din entreprenör som hämtar förpackningarna och även vända dig till Vakin för rådgivning.

Vem kan man vända sig till om man behöver hjälp med att planera för FNI?
Svar: Du kan vända dig till Vakin för rådgivning. Hör av dig till vår kundservice så hjälper vi dig. Det finns även informationsmaterial på Vakins hemsida, NOA 18 och Avfall Sveriges handbok om avfallsutrymmen.

Hur ska fastighetsägare agera där det inte finns markyta för att placera tunnor för FNI enligt de regler som finns på sin fastighet?
Svar: Ett tips kan vara att skapa sig en uppfattning av utrymmesbehovet och vilka förutsättningar som finns på fastigheten. Det är viktigt att fastighetsägaren startar utredningsarbetet omgående så att det finns en lösning innan 2027. Vakin hjälper gärna till med rådgivning.

Vakin hjälper gärna till med rådgivning.

Kan fastigheter dela behållare för insamling av förpackningar?
Svar: Ja, fastigheter kan dela kärl för insamling, det uppfyller fortfarande kravet på FNI om fastigheterna är närliggande. Däremot behöver kommunen godkänna att gemensamma behållare används.

Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar efter 2027?
Svar: Ja, men inte alla. Antalet kommer att anpassas efter att service finns fastighetsnära och ha fokus på större och skrymmande förpackningar i papper och plast.

Var ska man samla in batterier och lampor efter 2027?
Svar: El-avfall är ett annat producentansvar och påverkas inte av kravet på FNI. Du kan lämna in dem på våra återvinningscentraler eller i större butik som säljer batterier och lampor. Läs mera på deras hemsida: el-kretsen.se/ butiksinsamling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även kontakta din entreprenör och se efter om de kan erbjuda den tjänsten. Vakin anser det viktigt att el-avfall sorteras ut separat så det inte hamnar i restavfall som går till förbränning i stället för att materialåtervinnas.

Finns det några planer på kärl med flera fraktioner (invändigt uppdelade) som kan ta mindre plats för mindre fastigheter?
Svar: Vakin tittar just nu på olika lösningar för villaägare som kanske även kan passa fastigheter med få (kring 4 eller färre) lägenheter.

Ska vi som bostadsrättsförening som har avtal med Vakin ytterligare ha ett avtal med auktoriserad entreprenör?
Svar: Ja, fram till och med 31/12-2026.

Hur mycket är felsorterat i gröna soptunnan idag?
Svar: ca. 1/3 är rätt sorterat, 1/3 är matavfall och 1/3 är förpackningar. Alltså är ungefär 2/3 i den gröna tunnan för restavfall felsorterat.

Hur vet fastighetsägaren att en leverantör är godkänd hos Vakin?
Svar: De entreprenörer som är godkända av Vakin läggs ut här på hemsidan. vakin.se/forpackningar

När kommer listan med godkända entreprenörer att finnas?
Svar: Hemsidan uppdateras eftersom när vi fått entreprenörer som auktoriserat sig.

Betyder det att fastighetsägare ska anlita en entreprenör och betala dessa månatligt och invänta bidraget från Vakin?
Svar: Ja man behöver ha anlitat en entreprenör för att få bidraget.

Ska fastighetsägaren erbjuda fastighetsnärainsamling av alla typer av förpackningar eller kan man till exempel hänvisa att glas ska lämnas till närmsta återvinningsstation?
Svar: Från 2027 behöver alla fraktioner kunna hämtas fastighetsnära, dvs pappersförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar (färgat och ofärgat) samt metallförpackningar.

Baseras ersättning på volym/vikt förpackningar per hushåll eller blir det en schablon på antalet hushåll?
Svar: Schablon per hushåll samt förpackningsmaterial.

Om en förening idag har ett avtal med en entreprenör för insamling och deras skyltar i soprummen, kommer de att behöva bytas?
Svar: Det går bra att använda befintliga skyltar. Det finns skyltmaterial och informationsmaterial på sverigesorterar.se

Text