Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Sophämtning för fritidshus

Fritidshus kan ha gemensamma hämtplatser i området som får användas under sommarsäsongen, eller egna soptunnor som får användas året runt.

Fritidshus vid vattnet

Fritidshus kan ha egna eller gemensamma soptunnor

Så här fungerar sophämtning för fritidshus

Runt om i fritidshusområden finns gemensamma soptunnor för hushållsavfall uppställda, gröna tunnor för restavfall och bruna för matavfall. Dessa tunnor får användas av fritidsboende under perioden 15 maj till 15 oktober. Sopbilen kommer minst var fjortonde dag under denna period. Du kan också ha egna soptunnor. Då ansvarar du att tunnorna står ute vid tömning.

Områden med gemensamma sophämtningsplatser för fritidshus i Nordmaling:

Adresserna för gemensamma hämtplatser kopplade till kartorna.

1. Hörnsjö

2. Gamla Brattsbacka 29-50

3. Nyåker, Byvägen 34

4. Hummelholm, Högbränna 15-23

5. Nyåker, Djupsjö

6. Lögdeå,Toböle 100-110

7. Brattfors, Korptjärn

8. Torsbäcken 14

9. Rundvik, Obbolaskatan

10. Ava, Tennstrand

11. Ava, Rönnholm

12. Ava, Inneravansvägen

13. Ava, Sixtens väg

14. Ava, Gvorrskär 11–306

15. Ava, Drivören 301–306

16. Långron, Nabblandsvägen

17. Långron, Långrovägen 101–110

18. Långron, Långron 850–888

19. Järnäs, Kyrkhällan

20. Järnäs, Fårskäretvägen

21. Järnäs, Järnäsklubb 108–163

22. Håknäs, Kråken 45, Kråkens bygdegård

23. Håknäs, Kråken 98

24. Mullsjö, Mullsjö 883

25. Mullsjö, Mullsjö 22

Ge oss gärna förslag på fler platser för uppställning av gemensamma tunnor. Kom ihåg att först diskutera hämtplatsen med närmaste grannar, vägförening och fastighetsägare innan du kontaktar oss.

Kontakt vid frågor

Vid frågor, kontakta oss på kundservice@vakin.se eller 090-16 19 00

Dispens från sophämtning i fritidshus

Om du inte kommer att använda fastigheten under minst hela hämtningssäsongen kan du söka dispens hos din kommun. Kommunen kan ta en avgift för ansökan. Ansökan kan behöva lämnas in en viss tid, i Umeå kommun senast 15:e april.

Kompostering i fritidshus

Om du har eget avfallsabonnemang i ditt fritidshus och vill hemkompostera ditt matavfall i stället för att använda den bruna tunnan, måste du anmäla hemkompost till din kommun. Kommunen kan ta ut en avgift för anmälan. Kontakta Vakin när du anmält kompostering. så hämtar vi tillbaka den bruna tunnan.

Priser för fritidshusabonnemang

Fritidshus betalar en fast avgift per säsong och är undantagna från viktavgift. Om du använder ditt fritidshus som bostad eller är där året om ska fritidshuset ha ett villaabonnemang. Avgiften kan variera beroende på kommun.

Priset är olika beroende på vilken kommun du bor i.

Mer informaton i fritidshusbroschyren

I fritidshusbroschyren har vi samlat mer information till fritidsboende