Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Våra avfallsabonnemang

Vi har flera olika typer av abonnemang. Välj det som passar dig bäst. Läs mer om våra tjänster och priser.

Matavfall och restavfall (grön + brun tunna)

Du betalar en årsavgift för tunnor, påshållare och papperspåsar för matavfall. Dessutom betalar du en viktavgift för restavfall och matavfall.

Sortera ditt matavfall i matavfallspåsar av papper och lägg påsarna i den bruna tunnan. Restavfall lägger du i soppåse i den gröna tunnan. Lägg inte avfall löst i tunnan, då finns det risk för nedskräpning när sopbilen tömmer tunnan.

Vakin kan göra stickprovskontroller, är avfallet felsorterat så kan vi ta ut en felsorteringsavgift.

Den bruna tunnan rymmer 140 liter. Den gröna tunnan finns i två storlekar, 190 och 370 liter.

Hemkompost och restavfall (grön tunna + egen kompost)

Allt matavfall komposteras året runt i en skadedjurssäker, isolerad kompost. du bekostar själv kompost. Du behöver anmäla kompostering hos din kommun, som kan ta ut en avgift för anmälan. Restavfall lägger du i soppåse i gröna tunnan.

För grön tunna finns två storlekar, 190 och 370 liter.

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i din kommuns egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om taxan, avgiften för avfallsabonnemang och andra avfallstjänster.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som bor i fritidshusområden.

Sophämtning för fritidshus

Relaterade e-tjänster