Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Beräkna årskostnad för samfälligheter 2024

Vi anpassar vår taxa efter VA-branschens standard. Det innebär att vi inför en ny beräkning av avgiften för anslutning till vatten eller vatten och avlopp. Här kan du räkna ut hur förändringen påverkar årskostnaden för din samfällighet från 2024.

Vad innebär förändringen?

Förändringen införs i taxan från 1 januari 2024. Speciellt för stora samfälligheter kan det innebära större avgiftshöjningar. Från 2024 kommer varje fastighet som ingår i samfälligheten att betala 20 procent av grundavgiften för 1 anslutning. Fastigheter med samma fastighetsbeteckning räknas som en fastighet.

Förändringar i begrepp

Den nya branschstandarden innehåller några nya begrepp. Grundavgift

Beräkningsmodell för årskostnad

Vår beräkningsmodell använder sig av kostnader från förslag till VA-taxa 2024, som beslutas av kommunfullmäktige. I uträkningen redovisas endast fasta kostnader. För rörliga avgifter, se tidigare fakturor.

För att underlätta beräkning är det bra att ta fram en gammal faktura. Där finns uppgifter som du behöver för beräkningen. Ange antal fastigheter och antal boenheter. Ange sedan vilka tjänster du använder och klicka på "Beräkna".

Avgiftsberäkning Samfälligheter

Beräkna fasta kostnader för vatten & spill 2024* Om du har en fastighet där antalet boenheter överstiger 50 st kommer beräkningen inte att stämma. I detta fall behöver du kontakta Kundservice för hjälp med beräkningen.
Varför blir det så mycket dyrare?

Tidigare har samfälligheter betalat en avgift för anslutning oavsett hur många fastigheter som ingått. För att få en rättvisare fördelning kommer varje fastighet som ingår i samfälligheten att betala 20 procent av grundavgiften för 1 anslutning enligt en ny branschstandard som gäller från 2024.

Fortfarande är det mer förmånligt att vara del av en samfällighet, jämfört med en villa. För en villa är avgiften för vatten och spill 5 170kr/år inkl moms.