Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Test av hemsortering

Under hösten kommer Vakin att testa ett nytt fastighetsnära insamlingssystem för hämtning av plast- och pappersförpackningar. Det är hushållen på Blåbärsvägen (Berghem) och Filgränd (Ersboda) i Umeå som är utvalda att delta i pilottestet. Här kan du läsa mer om testet.

Nu ska de fyra tunnorna sättas på prov!

Därför testar vi

Enligt ny lagstiftning ska alla hushåll i Sverige få flera av sina förpackningar hämtade fastighetsnära senast från och med 1 januari 2027. Ett beslut har tagits för Umeå kommun som innebär att inledningsvis fokusera på att samla in pappers- och plastförpackningar i separata soptunnor.

Syftet med testet är att se hur du som kund upplever hemsortering med ett nytt sophämtningsintervall och få reda på vilka behov som finns. De fastigheter som är utvalda till testet kan inte tacka nej till att delta.

Så går testet till

Under testperioden, som startar i september och avslutas i december 2024, kommer du som bor på Blåbärsvägen eller Filgränd i Umeå att få hämtning av plast- och pappersförpackningar vid fastigheten.

Inför testet kommer du att få två extra soptunnor utkörda till din fastighet. Det innebär att under testperioden kommer du att ha en tunna för plastförpackningar och en för pappersförpackningar utöver de tunnor som du redan har idag. De nya tunnorna kommer vara märkta med klistermärken för pappersförpackningar och plastförpackningar.

Tömningsintervaller och hämtningsschema

Under testperioden byter ni sophämtningsdag från onsdag (Blåbärsvägen) eller fredag (Filgränd) till tisdag. Sopbilen kommer som vanligt att komma varannan vecka men tunnorna kommer att tömmas med olika intervall. Matavfallet kommer även fortsättningsvis tömmas varannan vecka. Restavfallet, som vi bedömer kommer minska i mängd, töms var sjätte vecka, liksom pappers- och plastförpackningar. Se hämtschemat nedan.

När är det dags?

Testperioden börjar vecka 36. Utkörning av de nya soptunnorna för pappers- och plastförpackningar påbörjas i slutet av augusti (vecka 34-35). Testet kommer att pågå under 12 veckor och utvärderas under tiden för att få in dina synpunkter.

Ersättning

Alla hushåll på Blåbärsvägen och Filgränd som deltar i vårt test och hjälper oss genom att till exempel svara på våra enkäter kring hemsortering får 500kr (400kr exklusive moms) som ett avdrag på fakturan.

Vad behöver du som fastighetsägare göra?

Ditt ansvar är att se till att vi kan hämta ditt avfall. Det innebär bland annat att du måste se till att:

 • Tunnorna står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
 • Plastförpackningar ska ligga i väl tillslutna plastpåsar för att undvika att material hamnar på sidan av bilen när tunnan töms.
 • Pappersförpackningar får inte förpackas i plastpåsar men kan till exempel läggas i en större papperskasse.
 • Se till att locket på tunnan går att stänga.
 • Skrymmande förpackningar som inte får plats i tunnan eller som riskerar att fastna i tunnan vid tömning ska lämnas som vanligt på er närmaste återvinningsstation.
 • Mat- och restavfall sorterar du som vanlig i bruna och gröna tunnan.

Här kan du få fler tips på hur du kan underlätta sophämtningen.

Förbered inför sophämtning

Få en påminnelse inför hämtningen via sms

Registrera dina kontaktuppgifter via vakin.se/sms Öppnas i nytt fönster. så skickar vi sms dagen innan hämtning.

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du funderar över är du välkommen att kontakta kundservice.

Exempel på plastförpackningar som kan återvinnas är:

 • Mejeriburkar
 • Plastflaskor
 • Brödpåsar
 • Ketchupflaskor
 • Ostpåsar
 • Tandkrämstuber
 • Chipspåsar
 • Snusdosor
 • Tvålpumpar
 • Frigolit

Plastflaskor med pant ska pantas!

Plastförpackningar kan läggas i andra plastförpackningar så som större burkar, brödpåsar med mera. Det går även att lägga plastförpackningar i en vanlig plastpåse. Det viktiga är att påsarna/förpackningarna försluts så att inte mindre plastförpackningar smiter i väg när tunnan töms ner i sopbilen.

Du behöver inte skölja ur förpackningarna om du inte vill men de behöver vara tömda på sitt innehåll.

Är du osäker på hur du ska sortera en förpackning brukar det stå på förpackningen. Annars kan du alltid använda dig av sorteringsguiden på vakin.se

Exempel på pappersförpackningar är:

 • Mjölk- och filpaket
 • Pasta- och flingpaket
 • Mjölpåsar
 • Tetraförpackningar
 • Pappersbärkassar
 • Mindre mängder wellpapp
 • Omslagspapper
 • Äggkartong
 • Kartonger
 • Toalett- och hushållspappersrullar

Du behöver inte skölja ur förpackningarna om du inte vill men de behöver vara tömda på sitt innehåll.

För att få plats i tunnan är det viktigt att vika ihop och platta till förpackningarna och förpacka de mindre kartongerna i de större. Det fungerar att lägga förpackningarna i papperspåsar från mataffären men inte i plastpåsar.

Har du större förpackningar som inte ryms i tunnan kan du lämna dessa på en återvinningsstation. Större mängder wellpapp kan du lämna på våra återvinningscentraler.

Är du osäker på hur du ska sortera en förpackning brukar det stå på förpackningen. Annars kan du alltid använda dig av sorteringsguiden på vakin.se

Restavfall är det avfall som inte är en förpackning eller matavfallsrester.

Exempel på restavfall - det här kan du slänga i vanliga soppåsen:

 • Bakplåtspapper
 • Ballonger
 • Blöjor
 • CD / DVD- fodral
 • Dammsugarpåsar
 • Diskborstar, disktrasor, tvättsvampar, skurtrasor
 • Engångsbestick
 • Fotografier
 • Hårtussar
 • Julklappssnören
 • Kattsand
 • Klippta kontokort
 • Kork
 • Ljusstumpar
 • Målarpenslar
 • Nylonstrumpor
 • Pennor
 • Plåster
 • Rakhyvel av plast
 • Snus och cigaretter
 • Spån från smådjursburar
 • Stekspade av plast
 • Tandtråd, tandborste (ej eldriven)
 • Tapetrester
 • Tejp, häftmassa
 • Tops och bomull
 • Trasiga leksaker (ej batteri- eller eldriven)
 • Trasiga husgeråd utan el
 • Tuggummi
 • Tändstickor
 • Vax- och pappersdukar

Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt. Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas och det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna, än att producera nytt.

På denna sida kan du läsa mer om vad som händer med respektive avfallsfraktion (länken öppnas i samma fönster) Öppnas i nytt fönster.

 

Filmen visar hur avfallet hämtas med en sopbil som har två olika fack för olika avfall. Vi kan inte hämta fler än två fraktioner åt gången per hämtningstillfälle. Ett av facken kommer alltid samla in matavfall och det andra facket samlar in någon av de andra fraktionerna, restavfall, plastförpackningar och pappersförpackningar, enligt hämtschemat. Avfallet blandas inte utan hålls separat i bilen.

Insamlingssystemet med två extra tunnor är det som är beslutat i Umeå kommun. Detta för att kunna använda befintliga sopbilar och tunnor samt behålla samma antal transporter som idag. Det ger en effektiv och miljömässigt hållbar insamling. Testet utförs för att samla erfarenheter för att se hur vi kan underlätta implementeringen när det är dags att införa systemet i hela kommunen.

Nej, avgifter eller gällande taxor påverkas inte till följd av testet.

Tunnan för matavfall eller restavfall

Har du glömt att ställa ut bruna tunnan för matavfall eller tunnan för restavfall eller är någon av tunnorna överfull? Då kan du kontakta Vakins kundservice så ska vi se om vi kan hitta en lämplig lösning.

Tunnan för plast- eller pappersförpackningar

Har du glömt att ställa ut tunnan för plastförpackningar eller pappersförpackningar eller är någon av tunnorna överfull? Då behöver du lämna förpackningarna som inte får plats i tunnan på din närmaste återvinningsstation.

Tänk på att du inte kan ställa påsar eller förpackningar på sidan av tunnan - sopbilen kommer inte ta med dem.

Tunnan för matavfall eller restavfall

Räcker inte bruna tunnan för matavfall eller tunnan för restavfall till så kontaktar du Vakins kundservice så ser vi om vi kan hitta en lämplig lösning.

Tunnan för plastförpackningar

Om du upplever att tunnan för plastförpackningar inte räcker till och den är överfull så kan du försöka komprimera påsarna som förpackningarna är förslutna i mer. Pressa ut luften så gott du kan. Får du fortsatt inte plats får du lämna förpackningarna som inte får plats på din närmaste återvinningsstation.

Tunnan för pappersförpackningar

Om du upplever att tunnan för pappersförpackningar inte räcker till och den är överfull så kan du försöka vika ihop och riva isär förpackningarna, vik ihop dem och förpacka de mindre kartongerna i de större.

Är tunnan fortsatt överfull behöver du lämna förpackningarna som inte får plats i tunnan på din närmaste återvinningsstation.

Tänk på att du inte kan ställa påsar eller förpackningarna på sidan av tunnan - sopbilen kommer inte ta med dem.

Vi har tillsammans med vår entreprenör valt ut två områden, Blåbärsvägen och Filgränd i Umeå, där det kan finnas utmaningar dels för sopbilarna och dels för hushållen. Till exempel att det är trånga eller backiga gator eller små tomter. Vi vill testa både ett nyare och äldre område och där det även kan tänkas finnas blandade typer av hushåll med både villor och radhus.

Plast- och pappersförpackningar är de vanligast förekommande förpackningsslagen som täcker de varor vi dagligen använder i hushållen.

I plockanalyser ser vi att det är just plast- och pappersförpackningar som slängs felaktigt i restavfallet istället för på återvinningsstationen. Det är även de förpackningsslagen som det slängs mest av på återvinningsstationerna.

Hur hämtning av metall- och glasförpackningar ingår inte i testet.

Det är främst kladdiga plastförpackningar som kan orsaka luktproblem. Förpackningarna behöver inte vara helt rena för att kunna återvinnas, men för att undvika lukt sommartid är det bra att undvika kladd. Skrapa av alla matrester och lägg i matavfallspåsen. Torka ur förpackningar med hushållspapper eller skölj med kallt vatten/överblivet diskvatten. Rengör tunnorna då och då om det blir kladd i dem.