Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avfallsabonnemang

Vem du än är och hur du än bor uppkommer alltid någon typ av avfall. När du sorterar ut ditt matavfall så sparar du pengar - och miljön!

Matavfallet i den bruna tunnan har lägre viktavgift än restavfallet i den gröna.

OBS! Om du har köpt en fastighet som redan har sophämtning så behöver du inte beställa ett nytt avfallsabonnemang här, utan istället ska den tidigare ägaren anmäla ägarbyte.

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i din kommuns egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om renhållningstaxan. Vill du läsa mer om priserna kring de olika abonnemangen klickar du dig vidare till våra avfallstaxor.

Avfallstaxa Umeå
Avfallstaxa Vindeln
Avfallstaxa Nordmaling

Våra avfallsabonnemang

  • Matavfall och restavfall (grön + brun tunna)
    Du betalar en årsavgift för tunnor, påshållare och särskilda papperspåsar för matavfall. Viktavgift tillkommer för restavfall och matavfall. Matavfall sorteras i matavfallspåsar av papper och läggs i det bruna tunnan.
    Restavfall läggs i soppåse i den gröna tunnan.
    Vakin kan göra stickprovskontroller. Om avfallet är felsorterat kan Vakin ta ut en felsorteringsavgift.
  • Hemkompost och restavfall (grön tunna + egen kompost)
    Allt matavfall komposteras året runt i en skadedjurssäker, isolerad kompost. du bekostar själv kompost. Du behöver anmäla kompostering hos din kommun, som kan ta ut en avgift för anmälan. Restavfall läggs i soppåse i gröna tunnan.

Brun tunna rymmer 140 liter. För grön tunna finns två storlekar, 190 och 370 liter.