Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Förbered inför slamtömning

För att tömningen ska ske så smidigt som möjligt, finns det flera saker du behöver tänka på. Du kan underlätta slamtömningen genom att förbereda så att brunnen är lätt att komma åt och lätt att arbeta med. Vägen måste också vara farbar för den tunga slambilen.

Det är alltid chauffören som gör bedömningen om underlaget och vägen är farbar vid tillfället för slamtömning. Eftersom slambilen är bredare, högre och tyngre än en personbil, ställer den andra krav på vägen. Vägen måste:

 • Vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon, ska vägen vara minst 3,5 meter bred. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
 • Ha en fri höjd av 4 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Ha en hårdgjord körbana. Slamsugningsfordon är stora och tunga, drygt 20 ton och kräver därför god bärighet. I vissa fall kan fastighetsinnehavaren behöva förbättra vägbelaget.
 • Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 • Slambilen behöver kunna ta sig ända fram till brunnen och ha vändmöjlighet.

Var extra uppmärksam på vägen fram till slambrunn och soptunnor under vår, sommar och höst vid tjällossning eller regn. Vägen kan bli mjuk, lerig och svårkörd för slambilen och sopbilen.

Chauffören bedömer om vägen är körbar.

Om vägen inte uppfyller kraven för en körbar väg vid slamtömning får fastighetsägaren en framkörningsavgift.

Om vägen inte uppfyller kraven för en körbar väg vid sophämtning behöver vägen åtgärdas. Då kan du, mot en kostnad, beställa hämtning av extrasäck vid nästa sophämtning eller en extra sophämtning utanför din vanliga hämtvecka.

 • Om vägföreningens väg inte klarar ett tungt fordon ska ordförande i vägföreningen eller fastighetsägaren meddela vägen som nedsatt till Vakins kundservice
 • Meddela snarast, senast 2 dagar (48 h) efter avisering för slamtömning. Meddela snarast, senast 1 dag innan din sophämtningssdag
 • När vägen är farbar kan fastighetsägare boka en ny slamtömning eller extra sophämtning
 • Vägföreningen ansvarar för skyltning av enskilda vägar. Det är viktigt att skylta tydligt och att ta ner skyltar som inte gäller

Exempel på skyltar

Du kan underlätta arbetet för slambilschauffören genom att se till att vägen där slangen ska dras är fri, samt genom att se över brunnslocket.

 • Brunnen ska vara uppmärkt så den är lätt att hitta
 • Personen som tömmer drar inte slangen genom häckar, över staket eller liknande.
 • Vid nybyggnation bör brunnen eller tanken inte placeras för långt från tömningsfordonets uppställningsplats. Avståndet ska helst vara under 10 meter.

Du kan läsa om hur din anläggning ska vara utformad och hur du kontrollerar den på www.avloppsguiden.se. Länk till annan webbplats. Information kan även finnas på din kommuns hemsida eller hos tillverkaren av ditt enskilda avlopp.

Minska miljöpåverkan från ditt avlopp

Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper kan du skydda vår miljö och undvika stopp. Lämna farligt avfall till återvinningscentralen och läkemedel till apoteket. Kasta snus, fimpar och skräp i soporna.

Använd disk-, tvätt och sköljmedel utan fosfat, i den mängd som rekommenderas på förpackningen. Använd milda rengöringsmedel, till exempel såpa, vid städning.

Relaterade e-tjänster