Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

När kommer slambilen?

Har du brunn kommer slambilen efter ett tömningschema. Du som har sluten tank beställer själv tömning.

För dig med sluten tank

Du som har sluten tank ingår inte i några planerade rutter utan måste beställa tömning vid behov. Du kan beställa tömning inom 8 dagar via vår e-tjänst. Brådskande slamtömning beställer du genom att kontakta kundservice, telefon 090-16 19 00

För dig med brunn

Du som har brunn ingår i planerade rutter och behöver inte beställa slamtömning. Ordinarie slamtömningsperiod är mellan mars och december. Du kan se vilken månad slambilen kommer till ditt område på Mina Sidor. Du som har ett registrerat mobilnummer får SMS när det är dags för tömning i ditt område.Tänk på att vägens hållbarhet eller andra hinder kan försena tömningen.

Om intervaller på slamtömning

Tabellen visar minimikraven för hämtningsintervallet och fastställs i kommunens renhållningsordning.

Permanentboende med brunn med anslutet wc-avlopp:

Minst en gång per år (1–4 ggr/år möjligt)

Permanentboende med brunn utan anslutet wc-avlopp:

Minst vartannat år

Fritidshusboende:

Minst var tredje år

Tömning av sluten tank:

Vid behov, men minst en gång per år för fastboende och minst vart tredje år för fritidsboende