Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Så går slamtömningen till

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, med avvattnande teknik eller heltömning. Här berättar vi mer om de olika metoderna.

Heltömning

Tekniken innebär att brunnen töms på allt sitt innehåll som sedan transporteras till reningsverket. Omkring 98 procent av det som sugs upp är vatten, endast ett par procent torrt slam.

Avvattnande teknik

Tekniken används för slamavskiljare på upp till fyra kubikmeter och med ansluten wc. Metoden leder till att en mindre mängd avloppsvatten måste transporteras i tankbil. Förutom miljöförbättringen, slipper du som kund återfylla slamavskiljaren med vatten innan den börjar användas igen.

Avvattnande teknik är en enkel teknik, som påminner om hur slam avskiljs från avloppsvattnet vid våra reningsverk.

Hela brunnens innehåll sugs in i slambilen. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar och enkelt går att skilja från vattnet.

Vattnet spolas sedan tillbaka till brunnen, därför finns det kvar avloppsvatten i din slamavskiljare (exempelvis trekammarbrunn) även efter slamtömning.

Fördelar med tekniken är att bakterier som är gynnsamma för reningsprocessen av avloppsvattnet återförs. Du slipper också fylla slamavskiljaren med vatten innan den börjar användas igen.

Efter avvattningen

Efter utförd avvattning kan ett slamlager på 5–10 centimeter finnas på vattenytan. Det sitter nämligen ofta slam på slamavskiljarens väggar, slam som lossnar vid återspolning av vattnet och sedan bildar ett löst slamlager.

Ungefär en månad efter avvattningen har ytslammet i andra och tredje kammaren brutits ner. I vissa fall ligger en hinna kvar på ytan. Då vattnet rinner vidare från slamavskiljaren via T-röret, är det vattenfasen och inte ytslammet som fortsätter till infiltrationen/markbädden