Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Problem vid slamtömning

Om slambilschauffören upptäcker en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning, registreras det som en avvikelse. Både du som kund och Vakin får information om avvikelsen. Vid brister i anläggningen kan också den kommun som är tillsynsmyndighet informeras.

En avvikelse är en brist eller felaktighet som kan påverka reningsresultatet, anläggningens funktion eller slamchaufförens arbetsmiljö. Läs mer om några exempel på anledningar till avvikelser

Heltömning på grund av teknisk orsak

Vi har inte kunnat avvattna din avloppsanläggning. En vanlig orsak till detta brukar vara att anläggningen är överfull vid tömningstillfället. Efter avloppsanläggningen har heltömts måste du återfylla med vatten enligt tillverkarens instruktioner.

Tungt lock

Brunnslocket ska inte väga mer än 15 kilo. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas, kan det väga max 35 kilo. Av säkerhetsskäl måste locket utrustas med en anordning som gör det svårt för barn att öppna

Trasig insats/insats saknas

Om avloppsanläggningens mellanvägg är trasig, eller om botten saknas, ökar risken för att slam sätter igen infiltrationen. Det medför risk för stopp och översvämningar. Är anläggningen bottenlös måste du kontakta miljökontoret i din kommun.

Ej tillgänglig brunn/tank

För att underlätta slamchaufförens arbete, måste du se till att brunnslock eller tank är frilagd och lätt att öppna. Ta bort blomkrukor och prydnader och röj bort eventuell växtlighet runt brunnen eller tanken. Vintertid ska det vara skottat fram till brunnen eller tanken och locket får inte vara fastfruset. Slutna tankar ska vara försedda med fungerande klokoppling eller tillgänglig manlucka.

Hinder i vägen

Vägen fram till din avloppsanläggning ska vara farbar och inte hindras av exempelvis staket, fordon, grenas eller annan växtlighet Det måste vara framkomligt hela vägen fram till och med din avloppsanläggning. Du kan läsa mer om vad som gäller för transportväg i broschyren NOA. Pdf, 6.7 MB.

Bristfällig infiltration

Infiltrationens funktion är att rena avloppsvatten. En bristfällig infiltration medför risk för stopp och översvämningar.

Extraslang

Slanglängden mäts från slambilen till avloppsanläggningens botten. För aktuellt pris, se taxan.

Arbetsmiljöproblem

Det kan även finnas andra anledningar till att slamchaffören inte kan utföra arbetet, exempelvis kan det vara halt, inte skottat ordentligt eller att hundar inte är kopplade på platsen.

Överfullt - tömd

Vid tömningen av din avloppsanläggning var den överfull. Det kan bero på att anläggningen har belastats över sin kapacitet eller läckage så vatten från omgivande mark rinner in. Det kan också bero på höga grundvattennivåer som gör att infiltrationen ligger i grundvatten vilket förhindrar slamavskilt vatten från att spridas ut i marken. Vi rekommenderar att du tittar till din anläggning med jämna mellanrum för att kontrollera om den behöver tömmas oftare. För vidare rådgivning, kontakta tillverkaren eller miljökontoret i din kommun.

Överfullt - ej tömd

Din avloppsanläggning kunde inte tömmas med avvattnande teknik eftersom den var överfull. Avvattnande teknik kan enbart utföras på anläggningar upp till fyra kubik, om anläggningen är överfull måste anläggningen istället heltömmas. För att din anläggning ska kunna tömmas måste du beställa en heltömning, detta gör du via vår kundservice eller våra e-tjänster. Vi rekommenderar att du tittar till din anläggning med jämna mellanrum för att kontrollera om den behöver tömmas oftare. För vidare rådgivning, kontakta tillverkaren eller miljökontoret i din kommun.

Läs också

Relaterade e-tjänster