Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Årsrapport vatten och avfall

Dessa rapporter upprättas som ett komplement till årsredovisningen för Umeå vatten och avfall AB, Vindeln vatten och avfall AB samt Nordmaling vatten och avfall AB i syfte att uppfylla reglerna och informationskraven i den kommunala självkostnadsprincipen och Lagen om allmänna vattentjänster.

Umeå vatten och avfall AB

Vindeln vatten och avfall AB

Nordmaling vatten och avfall AB

Faktaruta - Redovisning

(Vattentjänstlagen 2006:412)

50 § En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän va-anläggning se till
1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet, och
2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.