Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Vakins styrelse och ledning

Ordförande

Per-Erik Johansson (S)

Vice ordförande

Mathias Haglund (S)

Ledamöter
Ingela Wallrud (S)
Grethel Broman (S)
Kjerstin Widman (M)
Edward Riedl (M)
Jan Persson (M)
Madelaine Jakobsson (C)
Helena Lundgren (C)
Anna-Karin Sjölander (C)
Tina Beer(MP)
Mattias Sehlstedt (V)
Daniel Jaede (KD)

Arbetstagarrepresentanter

Jörgen Norman (Kommunal)
Linda Liljeblad (Vision)

Bolagsledning
Robert Hansson (vd)
Mikael Lundin (VA-Chef)
Per Sundström (Renhållningschef)
Mikael Bergström (Ekonomichef)
Ingrid Undén Lindehell (HR-Chef)
Anna-Lena Fomin (Kund- och kommunikationschef)
Karin Söderström (Hållbarhetschef)
Mats Wilhelmsson (IT-chef)

Ordförande

Per-Erik Johansson (S)

Vice ordförande

Edward Riedl (M)

Ledamöter

Ingela Wallrud (S)
Kjerstin Widman (M)
Anna-Karin Sjölander (C)
Tina Beer (MP)
Mattias Sehlstedt (V)

Ordförande

Mathias Haglund (S)

Vice Ordförande

Helena Lundgren (C)

Ledamöter

Daniel Jaede (KD)
Erik Landby (V)
Kent Jakobsson (M)

Ordförande

Madelaine Jakobsson (C)

Vice ordförande

Grethel Broman (S)

Ledamöter

Jan Persson (M)
Anders Jonsson (C)
Billy Moström (S)