Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Års- och hållbarhetsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Här hittar du årsredovisningar för Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin), Umeå Vatten och Avfall samt Vindeln Vatten och Avfall AB och hållbarhetsredovisning för Vakin.

Vakins hållbarhetsredovisning

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Umeå Vatten och Avfall AB

Vindeln Vatten och Avfall AB

Nordmaling Vatten och Avfall AB

Faktaruta

En årsredovisning är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Bokföringslagen (1999:1078) kap. 6 reglerar hur löpande bokföring skall avslutas. I lagen används två begrepp, Årsbokslut och Årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut, och båda regleras innehållsmässigt av Årsredovisningslagen (ÅRL) (1995:1554).