Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Vi inspirerar över gränserna

Vi delar med oss av vår kompetens regionalt, nationellt och internationellt, i syfte att tillsammans bygga det hållbara samhället och uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

Utställningen Från sött till salt på Rådhustorget i Umeå, i samarbete med Johan Hammar.

Medarbetare på Vakin är aktiva i projekt, branschorganisationer och nätverk, både lokalt, regionalt och internationellt. Projekten innebär kunskapsutbyte där vi tillsammans utvecklar långsiktigt hållbara lösningar och engagerar människor.

Ett exempel är ett EU-finansierat samarbete mellan Vakin, WaterAid och Godawari kommun i Nepal, där vi verkar för att fler ska få tillgång till vatten, sanitet och hållbar avfallshantering. Ett annat exempel är det EU-finansierade utvecklingsprojektet SUBTRACT, med huvudsyfte att öka mängden återbrukat material och göra återbruk ekonomiskt hållbart i framtiden.

Våra branschorganisationer är Svenskt Vatten och Avfall Sverige. Där medverkar vi aktivt i nätverk, samarbeten, kampanjer och evenemang. Men även lokalt vill vi inspirera till hållbarhet i vår kundkommunikation, i skolinformation, på utställningar och evenemang och i vårt dagliga arbete.

In English

We share our expertise regionally, nationally, and internationally, with the aim of building a sustainable society together and meeting the global sustainability goals.

Employees at Vakin are active in projects, sector organizations and networks, both locally, regionally, and internationally. Projects involve knowledge exchange, sustainable solutions, and communication.

One example is an EU-funded collaboration between Vakin, WaterAid and Godawari municipality in Nepal, where we work with knowledge exchange and mentorship to ensure peoples access to water, sanitation, and sustainable waste management. Another example is the EU-funded development project SUBTRACT, with the main aim of increasing the amount of recycled material and making reuse economically sustainable in the future.

We actively participate in our national organizations Svenskt Vatten and Avfall Sverige´s networks, collaborations, campaigns, and events. In our municipalities we want to inspire sustainable behavior, in our customer communication, in school information, at exhibitions and events and in our daily work.