Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

SUBTRACT är ett EU projekt

SUBTRACT är ett Interreg Europe-projekt som pågår från augusti 2019 till januari 2023. Som en del av ett strategiskt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan sju länder undersöker och ger projektet förslag på hur potentialen för återbrukscentraler (reuse centres) kan utvecklas och göras ekonomiskt hållbara.

SUBTRACT är ett EU projekt

Tanken är att åtgärder som förebygger avfall och bidrar till återanvändning samt gynnar invånarnas bidrag till återbruk kommer att både identifieras och genomföras under projektet. Affärsmodeller för att göra återbruk ekonomiskt hållbart kommer att undersökas och utvärderas i projektet.

Även strategier till beteendeförändringar kring återbruk, kampanjmodeller och andra lämpliga åtgärder kommer att utvecklas och testas för att stimulera tillgång och efterfrågan på återanvändbara varor och göra dem attraktiva och önskvärda under projektets gång.

Läs mer om SUBTRACT projektet.