Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Tillgänglighetsredogörelse

Vakin, Vatten och avfallskompetens i Norr AB, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna läsa, använda och förstå informationen på vakin.se. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi berättar också om kända problem med tillgängligheten och om hur du kan rapportera fel till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet".

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi vill förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Det kan du göra genom vårt kontaktformulär eller via telefon 090-16 19 00.

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen, som är ostrukturerade och inte helt tillgänglighetsanpassade. Här arbetar vi med att tillgängliggöra pdf:er som vi själva producerar samt lyfta över relevant text till webbläsaren.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Här arbetar vi kontinuerligt med uppgradering av kodblock på webbplatsen.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via vakin.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Det gäller system som vi inte själva äger eller kan justera i. Detta kommer att förändras vid kommande upphandlingar eller vid systemuppdateringar.
  • Filmer publicerade innan 2020-09-01 är i vissa fall inte textade. Ingen av filmerna är syntolkade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning och internt testat webbplatsen genom https://webbriktlinjer.se/ Länk till annan webbplats.. Den senaste bedömningen gjorde vi i juli 2022.