Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Vilka är Vakin?

Vakin är ett kommunalt bolag vars verksamhet drivs på affärsmässiga grunder och med utgångspunkt i bland annat lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken.

Tillsammans bygger vi det hållbara samhället.

Ägare och styrning

Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kompetens- och driftbolag där medarbetarna finns och verksamheten bedrivs. Vakin ägs av flera kommuner, Umeå, Vindeln och Nordmaling, där ägarandelen står i relation till invånarantalet.

Vindeln Vatten och Avfall AB, Nordmaling Vatten och Avfall AB och Umeå Vatten och Avfall AB är anläggningsbolag som endast äger fastigheter och anläggningar.

Umeå Vatten och Avfall AB äger 90% av aktierna i Vakin, Vindelns och Nordmalings anläggningsbolag 5% vardera. Om fler kommuner vill gå in som delägare kommer de att erbjudas 5% av Umeå Vatten och Avfall ABs 90%, men Umeå Vatten och Avfall AB kommer alltid att vara majoritetsägare.

Vakins verksamhet styrs av kommunernas ägardirektiv. Styrelsen är politiskt tillsatt.

Här hittar du mer information om styrelsemedlemmar och ledningsgrupp i Vakin och ägarbolagens styrelser.

Verksamheten är taxefinansierad enligt självkostnadsprincipen, där varje kommun beslutar om sin avgift.

Varje kommuns anläggningsbolag är huvudman för och äger sina anläggningar och fastigheter, till exempel vattenverk, reningsverk, ledningar, pumpstationer och återvinningscentraler. Anläggningsbolagen är Umeå Vatten och Avfall AB, Nordmaling Vatten och Avfall AB samt Vindeln Vatten och Avfall AB.

Anläggningsbolagens ansvar:

  • VA-huvudman
  • renhållningsansvarig
  • ägare av alla VA- och avfallsanläggningar och fastigheter
  • ansvarig för historien (miljöskador, pensioner)

Vakins ansvar:

  • Driva, underhålla och sköta om alla anläggningar
  • Producera dricksvatten
  • Utföra uppgifter enligt anläggningsbolagens ägardirektiv

Fakta

I januari 2022 hade Vakin 173 anställda, 31 % kvinnor och 69 % män. 60% av anställda arbetar med vatten och avlopp, 15% med avfall och återvinning och 25% med stöd och utveckling.